Firma Terra Trade

Firma została założona w roku 2007. Na początku swojej działalności Terra Trade zajmowała się sprzedażą ziemi bielącej do rafinacji parafin, następnie rozszerzając ofertę o woski i gacze parafinowe. Aktualnie główną działalnością firmy jest produkcja i sprzedaż parafin i kompozycji woskowych. Uzupełnia ją handel produktami wykorzystywanymi szeroko w różnych gałęziach przemysłu, jak węgiel aktywny czy ziemia bieląca.

W 2021 roku Terra Trade uruchomiła pierwszą i jedyną w Europie, pionierską i innowacyjną instalację do ekstrakcji parafin, odzyskiwania ich ze zużytej ziemi bielącej, wspierając tym samym wysiłki na rzecz ochrony środowiska.

Posiadamy wyspecjalizowane laboratorium

Nasza oferta

W swojej ofercie posiadamy parafiny oraz woski do produkcji świec i zniczy, rozpałek, a także produkujemy kompozycje parafinowe/woskowe o wymaganych przez odbiorcę parametrach i właściwościach.

Ziemie bielące to najczęściej szaro-beżowy proszek wyprodukowany na bazie glinokrzemianów, służący do oczyszczania-rafinacji-klarowania olejów, tłuszczy, węglowodorów itp.

Termin „węgiel aktywny” oznacza materiał węglowy o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej i porowatości, a dzięki temu dużej zdolności do adsorpcji związków chemicznych z gazów i cieczy.